ธรรมชาติของการใช้อำนาจรัฐโดยกษัตริย์ พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล

ISBN:

Published: January 2013

Paperback

190 pages


Description

ธรรมชาติของการใช้อำนาจรัฐโดยกษัตริย์  by  พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล

ธรรมชาติของการใช้อำนาจรัฐโดยกษัตริย์ by พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล
January 2013 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 190 pages | ISBN: | 7.70 Mb

ในหนังสือเลมนีงานเขียนของพุฒิพงศเลมนีนอกจากจะมีเนือหาบางสวนเกียวของกับสถาบันพระมหากษัตริยหรือกฏเกณฑเกียวกับสถาบันพระมหากษัตริยแลว อีกหลายเรืองยังเปนเรืองเกียวกับสถาบันสำคัญของประเทศ ประเดนสำคัญทางกฏหมาย ทังยังมีบทวิพากวิจารณความคิดและงานเขียนMoreในหนังสือเล่มนี้งานเขียนของพุฒิพงศ์เล่มนี้นอกจากจะมีเนื้อหาบางส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือกฏเกณฑ์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว อีกหลายเรื่องยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันสำคัญของประเทศ ประเด็นสำคัญทางกฏหมาย ทั้งยังมีบทวิพากวิจารณ์ความคิดและงานเขียนของนักกฏหมายที่มีชื่อเสียงของไทยด้วยEnter the sum

Related Archive Books

  1. 16.03.2012Pols
  2. 13.08.2012Umbra lui Poe
  3. 28.04.2014King Kong (2005 Film)


Related Books


Comments

Comments for "ธรรมชาติของการใช้อำนาจรัฐโดยกษัตริย์":


rembrandtsbistro.com

©2012-2015 | DMCA | Contact us